Nya uppdrag

Som byggherre så är det ingen dag som är den andra lok, framför allt när man håller i flera olika projekt samtidigt. Nu så kommer jag att behöva en analytisk dimensionering av utrymningsförloppet i den lägenhetsbyggnaden som vi ska se till att bygga, för det är klart viktigt att man bygger en byggnad som inte blir farlig i händelse av brand. Så när jag direkt har fått den här analysen så får vi se om vi kommer att göra lite förändringar, jag har ingenting emot att förbättra direkt innan vi sätter igång.