Tänk på det nästa gång

Maken jobbar med ett oerhört viktigt jobb men som tas för givet. Han och hans bror installerar brandgasventilatorer i offentliga byggnader. Det är det aldrig någon som funderar på om det finns eller ej. Men om det inte skulle finnas och en brand skulle bryta ut då skulle sannolikheten att överleva drastiskt minska. Ventilatorerna hjälper till att snabbt släppa ut den giftiga röken som uppstår vid en brand. Och att det är viktigt säger ju sig själv. Så nästa gång ni går in i en byggnad kolla om du kan se dessa ventilatorer och skänk en tanke till dem som ordnar dem.